Bij Smid…

...zit je goed!

Smid Accountants zorgt ervoor dat jouw bedrijfs-, salarisadministratie, accountancy en (belasting)advies in goede handen is. Met ons team zorgen wij ervoor dat jouw financiële situatie transparant is middels digitaal maatwerk. 
Je kunt dus realtime en op ieder moment met onze dashboards vanuit ‘Visionplanner’ jouw eigen business bekijken. 
Zo heb jij tijd waar jij het beste in bent: ondernemen. Je zit dus gewoon goed bij Smid Accountants.

Privacyverklaring Smid Accountants

Smid Accountants verwerkt persoonsgegevens over u indien u of uw werkgever gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Uw privacy is voor Smid Accountants van groot belang. Dit betekent dat wij passende maatregelen nemen om uw gegevens zoveel mogelijk te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we bij Smid Accountants doen met uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij het gebruik van onze diensten en/of onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en/of functionaliteiten op onze website u of uw werkgever gebruik maakt.

Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

voor- en achternaam
geslacht
adresgegevens
geboortedatum
geboorteplaats
BSN
Nationaliteit
e-mailadres
telefoonnummer
IBAN
IP-adres
kenteken
overige persoonsgegevens die u of uw werkgever verstrekt bij het gebruikmaken van onze dienstverlening

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal doeleinden. We vragen nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk.

De meeste persoonsgegevens die wij opvragen zijn noodzakelijk om de dienst(en) te kunnen leveren waarvoor u of uw werkgever opdracht hebt/heeft gegeven. Daarnaast worden sommige persoonsgegevens opgevraagd omdat dat op grond van de wet verplicht is. Hierbij moet u denken aan de gegevens die nodig zijn voor de verplichte klantenidentificatie op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), de verplichte gegevens die moeten worden opgestuurd naar derden, zoals de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, pensioenfondsen e.d..

Kort samengevat verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

het kunnen uitvoeren van de opdracht(en) die aan ons is/zijn verstrekt, waaronder:
o accountancyopdrachten
o financiële (advies)opdrachten
o fiscale (advies)opdrachten
o juridische (advies)opdrachten
o personeel- en salarisadministratie
om te voldoen aan de wettelijke plichten die samenhangen met de uitvoering van de verstrekte opdracht(en)
om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
voor het verzenden van onze nieuwsbrief
om uw surfgedrag op onze website te kunnen volgen om in de toekomst onze website te kunnen verbeteren (door middel van cookies)

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde dienst(en) te kunnen leveren. Wij verwijderen uw gegevens ook indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer u zelf om verwijdering verzoekt. De bewaartermijnen die wij hanteren gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatig gebruik of aanpassing. Daarnaast zijn onze medewerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Wij geven uw persoonsgegevens door aan derde partijen indien dat nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Voorbeelden van derde partijen zijn: onze softwareleveranciers, de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, banken, notarissen, pensioenfondsen, gerechtsdeurwaarders, arbodiensten, verzekeraars e.d..
Met derden die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij – indien nodig – een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast zullen uw gegevens door deze derde partijen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Smid Accountants is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Op onze site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens en de site van Google.com (onderdeel Policies) Lees daar het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Smid Accountants geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.

U kunt uw internetbrowser zo in te stellen dat deze eerder opgeslagen informatie van onze site automatisch wordt verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@smidaccountants.nl

Let erop dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij vragen u daarom om altijd een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Wilt u daarbij uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs, het nummer van het identiteitsbewijs en het Burgerservicenummer zwart maken? Dit is ter bescherming van uw privacy.

Smid Accountants neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw verzoek, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet kunnen uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Vragen

Heeft u nog vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Bel dan naar 0523-225400 of stuur een e-mail naar info@smidaccountants.nl  en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Datum laatst gewijzigd: 01-03-2020

PRIVACYVERKLARING

ALGEMENE VOORWAARDEN

KLACHTENAFHANDELING

Smid Accountants

Stelling 7
7773 ND Hardenberg

Postbus 124
7770 AC Hardenberg

Bel of mail ons
voor meer informatie

T 0523 22 54 00
E info@smid.nu
I  www.smidaccountants.nl

Openingstijden
werkdagen

maandag t/m vrijdag
08.30 - 17.00 uur

Smid Accountants
Stelling 7 | 7773 ND Hardenberg
Postbus 124 | 7770 AC Hardenberg

Bel of mail ons
voor meer informatie
T 0523 22 54 00
E 
info@smid.nu
I  
www.smidaccountants.nl


Openingstijden
werkdagen
maandag t/m vrijdag
08.30 - 17.00 uur