Wij zijn actief…

Branches SMID adviseurs

kies hieronder je branche

bouw

zorg/medici

horeca/recreatie

automotive

industrie

agrarisch

…in deze branches

‘Onze specialisten kennen jouw branche als geen ander. Je kunt op ons rekenen voor advies en diensten die passen bij jouw professionele en persoonlijke situatie.’

BOUW

Bouw Smid

Wil de bouw op lange termijn gezond zijn, dan zal de branche slim moeten inspelen op kansen en verstandig moeten omgaan met bedreigingen die op de loer liggen. Innovatie in nieuwe technieken, waaronder digitalisering in het bouwproces, is essentieel. Tegelijkertijd wordt duurzaam bouwen ook steeds belangrijker. Dit vraagt om specifieke kennis en de juiste vakmensen. Daarnaast is het prettig om tussentijdse cijfers inzichtelijk te hebben. Ons team zorgt voor overzicht, zodat je niet alleen overzicht hebt bij voor- en nacalculatie van projecten, maar ook op langere termijn. Wij bouwen mee aan jouw bedrijf en kunnen middels digitalisering een waardevolle efficiencyslag maken.

Bekijk een greep uit onze expertises binnen de bouwbranche

Advies bij financiering van benodigd werkkapitaal

Kennis van subsidies inzake duurzaam bouwen

Specifieke fiscale kennis (vooral BTW)

Begeleiding bij vraagstukken m.b.t. bedrijfsopvolging

Personeel (inhuur/flexibele schil)

Begeleiding bij het opzetten van projectadministraties

Goede aandacht voor debiteurenbeheer

ZORG/MEDICI

Medici Smid Hardenberg

Ondernemen in de zorg betekent werken in een continu veranderend speelveld. Terwijl je juist streeft naar continuïteit en een gezond rendement wilt voor jouw bedrijf. Mede door de decentralisatie van zorgaanbieders, diversiteit in het zorgaanbod, stelsel van verrekeningen met zorgaanbieders en de veranderde eisen die aan de zorg worden gesteld, is het belangrijk om mee te blijven groeien in jouw branche. Ons team adviseert waar je echt beter van wordt. Wij houden de nieuwe wet- en regelgeving bij die van toepassing is op jouw specifieke onderdeel binnen de zorgbranche. Dus ben jij een zelfstandig chirurg, fysiotherapeut, huisarts, of heb jij een zorginstelling met professionals in loondienst? Dan ben je bij ons in goede handen.

Onze experts kunnen jou adviseren, denk aan bijvoorbeeld

Hoe om te gaan met btw-regels bij medische diensten

Waar rekening mee te houden als je als ZZP’er werkt in het ziekenhuis

Wij volgen actuele ontwikkelingen en regels in de zorg op de voet

Privacywetgeving en verwerking van patiëntendossiers

Kijken naar mogelijkheden van rendementsverbetering bij de zorgaanbieders en ondernemers

Benchmarkmogelijkheden

Begeleiding van strategische keuzes voor zorgaanbieders en/of zorginstellingen

HORECA/RECREATIE

HORECA/
RECREATIE

Horeca / Recreatie SMID

Jouw drive is om gasten een onvergetelijke ervaring te laten beleven in de perfecte sfeer. Onze drive is om dé sparringpartner te zijn die je helpt bij vraagstukken die binnen de horeca- en recreatiebranche spelen. Bijvoorbeeld: Hoe kun je met jouw restaurant inspelen op de trend van duurzame en lokale producten? Haal je wel voldoende rendement uit je kampeerplekken? Of hoe snel levert een investering meer rendement op? ICT-investeringen worden in deze branche namelijk steeds belangrijker om mee te kunnen blijven bewegen in de toenemende toerisme en veranderende vraag van de consumenten. Daarom is het goed om op de hoogte te zijn van trends, ontwikkelingen en vergelijkende kengetallen door benchmarking. Wij van Smid Accountants zetten dit krachtige instrument in, zodat bedrijfsprocessen verbeterd kunnen worden. Wij helpen je dan ook graag om deze informatie te interpreteren, om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Zo ben je niet alleen klaar voor morgen, maar ook voor de verdere toekomst.

Schakel ons

in bij

Bedrijfsovername en begeleiding van (ver)koop en overdracht binnen de familie

Inzichtelijk krijgen van voorraadregistraties

Advies van (her)financiering bij vervangingsinvestering

Goede liquiditeitsplanning opstellen i.v.m. seizoensinvloeden, juiste btw-percentages en gebruik maken van onbenutte mogelijkheden

Kennisoverdracht van specifieke subsidiemogelijkheden

Opstellen van investeringsplan

Advies en ondersteuning van bedrijfsautomatisering (koppelen van data/kassasystemen en bijbehorende financiële- en salarisadministratie)

Aankoop/verkoop begeleiding en advisering van onroerend goed

INDUSTRIE

Binnen de industriële branche speelt efficiëntie, innovatie, automatisering en voornamelijk inkopen en uitbesteding een grote rol. Hanteren we daarbij de juiste bedrijfsstructuur? Of welke financiering past het beste bij de ontwikkeling van mijn innovatieve project of werkproces? Technische vraagstukken waar de slimme oplossingen van Smid Accountants samenkomen. Wij kennen namelijk de branche en de ambities van jou als ondernemer.   

Wij kunnen oplossingen bieden met betrekking tot onderstaande onderwerpen

Inzichtelijk maken van jouw financiële proces met beheersing van de kostprijs

Duidelijkheid creëren in jouw liquiditeit in relatie tot het doen van investeringen

Kennisoverdracht van subsidiemogelijkheden bij research en development trajecten

Advies in omgaan met (valuta)fluctuaties en risico’s met betrekking tot inkopen van materialen

In kaart brengen van de strategie en visie van jouw onderneming

Kennis van Cao’s binnen industriële ondernemingen

AUTOMOTIVE

Stilstand is achteruitgang. Deze branche is altijd in beweging, maar de rendementscijfers staan vaak onder druk. Ook het verdienmodel kan door langere onderhoudsintervallen vaak onder druk komen te staan. Daarom is tijdig inzicht in cijfers enorm belangrijk. Zo kunnen we op tijd bijsturen en meeschakelen. Door goed rendementsinzicht per maand of per kwartaal te presenteren houden we vinger aan de pols. Zo kom je als bedrijf zelf ook verder.

Onze experts staan je bij met specifiek advies over zaken als…

Kennisoverdracht van de btw-margeregeling

Bpm-regels zijn bij ons een speerpunt

Personeel en verloning

Duurzaam innoveren

Aan- of verkoop begeleiding

AGRARISCH

De agrarische sector heeft vele uitdagingen. Gelukkig zijn wij de agrarische adviseur die je begrijpt. Wij kennen immers jouw knelpunten en helpen je dan ook graag waar nodig is. Want wanneer je een investering wilt doen, is het prettig om te weten of aankoop of juist leasemogelijkheid de meest rendabele optie is voor jouw bedrijf. Wij maken voor jou het rendement inzichtelijk en bekijken de investering. Wanneer is een investering voor jou verstandig om te doen? Hier spelen ook diverse fiscale subsidieregelingen soms een grote rol zoals EIA en MIA-regelingen

Je kunt bij ons terecht voor
onder andere…

Advies bij fiscale subsidieregelingen

Kostprijs calculatie bij investering

Rol van verbinder door goede contacten met brancheorganisatie Cumela

Raadgeving bij personele vraagstukken, waaronder opstellen van arbeidscontracten bij seizoenwerkers (ook rekening houdend met veel overwerk in sommige periodes)

Kennis van de vele veranderende (milieu) regel- en wetgeving

In kaart brengen van kengetallen en toepassen van benchmarken (vergelijken van soortgelijke ondernemingen binnen de agrarische branche. Deze inzichten delen die eventuele kosten kunnen besparen)

PRIVACYVERKLARING

ALGEMENE VOORWAARDEN

KLACHTENAFHANDELING

Smid Accountants

Stelling 7
7773 ND Hardenberg

Postbus 160
7602 KM Almelo

Openingstijden
werkdagen

maandag t/m vrijdag
08.30 - 17.00 uur

Smid Accountants
Stelling 7 | 7773 ND Hardenberg
Postbus 160 | 7602 KM Almelo 

Bel of mail ons
voor meer informatie
T 0523 22 54 00
E 
info@smid.nu
I  
www.smidaccountants.nl


Openingstijden
werkdagen
maandag t/m vrijdag
08.30 - 17.00 uur