Heeft je personeel nog vakantiedagen staan van vorig jaar? Dan dienen deze verlofdagen in juni nog te worden opgenomen. Gebeurt dit niet, dan vervallen deze verlofdagen. Maar let op de uitzonderingen!

Wettelijke vakantiedagen

Iedereen heeft volgens de wet recht op vakantiedagen. Het aantal hangt af van het aantal dagen en uren per week dat een medewerker werkt. Dit aantal vermenigvuldig je met vier om het aantal wettelijke vakantiedagen te berekenen.

Wettelijke vakantiedagen komen zes maanden na het einde van het jaar te vervallen. De wettelijke vakantiedagen over het voorgaande jaar blijven dus staan tot 1 juli en daarna komen ze te vervallen. Het vervallen van wettelijke vakantiedagen na zes maanden is in principe de hoofdregel, maar dit geldt niet als een medewerker niet in staat was om vakantiedagen op te nemen. Bijvoorbeeld in geval van ziekte of omdat de werkgever het onmogelijk heeft gemaakt om (genoeg) vakantie op te nemen. Ook in deze gevallen vervallen de wettelijke vakantiedagen pas na vijf jaar. Indien je de wettelijke vakantiedagen uit het voorgaande jaar wilt afboeken per 1 juli dan dien je dit van tevoren kenbaar te maken aan je personeel en hen de gelegenheid te hebben geboden om de uren op te nemen. Graag ontvangen wij hiervan een bericht indien wij het saldo voor het personeel bijhouden in de administratie. Smid Accountants schrijft vakantiedagen niet automatisch af.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Veelal bestaat er recht op meer vakantie. Bijvoorbeeld omdat dit per cao geregeld is. Deze zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen vervallen niet na zes maanden, maar pas na vijf jaar.

Let op: vakantiedagen zijn niet hetzelfde als overuren, dus bovenstaande heeft geen betrekking op overuren. Je dient in overleg met je personeel uit te maken of overuren uitbetaald worden of niet, dan wel gecompenseerd worden in vrije tijd. In cao’s kan dit zijn bepaald. Heb je vragen over het verplicht opnemen of vervallen van vakantiedagen, neem dan gerust contact met ons op.